ÚOCHB

Skupina Norberta Weisse

Iontové kanály a jejich patologie
Vědecká skupina
Juniorská
BIO cluster

O naší skupině

Činnost skupiny Norberta Weisse byla ukončena k 31. prosinci 2020. Obsah této stránky již není aktualizován a slouží pouze k archivním účelům.


Napěťově řízené vápníkové kanály jsou primárními mediátory depolarizace indukovaného vstupu vápníku do neuronů, který iniciuje mnoho buněčných událostí. I když vápníkové kanály mají zásadní význam pro neuronální funkce, je také zřejmé, že nevhodná exprese nebo dysfunkce způsobuje řadu neurologických poruch.

Zkoumáme vnitřní procesy řízení toku i buněčné signální dráhy, které řídí aktivitu kanálu a transport do a z plazmatické membrány, a jak se regulační funkce zhoršují při onemocněních nebo genetickými mutacemi. Konkrétně se zaměřujeme na podskupinu vápníkových kanálů typu T, které se podílejí na několika neurologických stavech včetně neuropatické bolesti a epilepsie.

image

Skupina

image